Over Paul Witteman

Paul Witteman beschikt over brede kennis en ervaring van ruim 15 jaar op het gebied van business intelligence en is een expert op het gebied van overheid en financiën. De combinatie van kennis op het gebied van overheid, financiën, ICT en managementinformatie maakt hem een veelzijdige en ervaren consultant. De laatste jaren houdt hij zich met name bezig met advisering van organisaties over de wijze waarop organisaties om kunnen gaan met hun informatievoorziening in de vorm van een haalbare en kostenefficiënte business intelligence oplossing. Op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening heeft hij kennis en ervaring opgedaan binnen de overheid, het bankwezen, de zakelijke dienstverlening en de telecomsector. Eerst vanuit de business invalshoek, later ook vanuit de informatisering. Voorbeelden van zijn werkzaamheden waarbij ICT- en business kennis gecombineerd worden zijn:

  • opstellen domeinarchitectuur business intelligence welke bijdraagt aan bereiken van de bedrijfsbrede doelstellingen
  • begeleiding van de outsourcing van een business intelligence omgeving naar een externe leverancier
  • ontwerp en inrichting van datawarehouse / business intelligence omgeving voor de vreemdelingenketen;
  • ontwerp en inrichting van datawarehouse / business intelligence omgevingen binnen het bankwezen;
  • de vervanging van de bestaande informatiesystemen door ERP of financiële pakketten, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven;
  • de vervulling van een interim functie van controller;
  • projectmanagement en changemanagement van diverse business intelligence omgevingen.

Paul is een senior consultant die werkt vanuit een business insteek en daarbij goed weet wat de technische mogelijkheden zijn. Naast zijn inhoudelijke kennis bezit hij ook de vaardigheden om voor de te realiseren business intelligence oplossing draagvlak te verkrijgen en de veranderingen op een prettige manier te begeleiden.