Business Intelligence & Analytics

Business Intelligence ondersteunt organisaties in het behalen van hun doelen. Dit geldt op alle niveaus, zowel op managementniveau (strategisch/tactisch) als op de werkvloer (tactisch/operationeel). De hoeveelheid aan data en informatiesystemen, de snelheid waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd en de complexiteit van de techniek maken de realisatie van doelen niet altijd gemakkelijk. Business intelligence moet organisaties hierbij helpen en de juiste richting geven.

In de praktijk schort het hier nog wel een aan. De business intelligence oplossingen komen moeizaam tot stand, zijn vaak ict-gedreven en een business case ontbreekt. Een belangrijke oorzaak ligt verscholen in het begrip zelf. De “business” is vaak te weinig betrokken waardoor de techniek (te) belangrijk wordt en de oplossing niet optimaal bijdraagt aan het behalen van de doelen.  “Intelligence” staat voor het intelligent omgaan met data en creëren van meerwaarde.  In de praktijk wordt de business intelligence oplossing vertaald naar het snel implementeren van de rapportagetool zonder goed na te denken over het hoe en waarom.

Witteman Business Intelligence werkt vanuit een visie en bijbehorende methoden welke bijdraagt aan de realisatie van business intelligence oplossingen die daadwerkelijk een meerwaarde voor uw organisatie betekenen. Om hiermee kennis te maken werk ik vanuit het principe van waardebepaling voor kortlopende opdrachten. In 1 tot 3 dagen kan ik een onderzoek uitvoeren naar uw huidige of toekomstige business intelligence oplossing. U bepaalt achteraf hoeveel dit onderzoek u waard is.